Bjorn500x520

Dato: 07.11.2022

Bjørn Watterud
Daglig leder
Nordstrand varmepumper AS

 Vi er en grønn bedrift med fornybar energi som vårt viktigste argument for å bruke varmepumper. Alle som kan bruke varmepumper bør bruke varmepumper for oppvarming evt

 

 

Du kan nattesenke temperaturen på en varmepumpe, men er det lønnsomt?

Aller først er det viktig å si: En god varmepumpe kan gi ca 5 kW tilbake for hver tilførte kilowatt, altså 5:1. En varmeovn, varmekabel eller radiator vil gi 1 kilowatt tilbake for hver tilførte kilowatt, altså 1:1. Det ligger derfor enorme besparelser i varmepumper. Med dagens strømpriser har varmepumpen betalt seg selv i løpet at et par år, men dette vil være selvsagt være litt forskjellig fra hus til hus utfra størrelse, rominndeling osv. Pris og varmepumpe henger som regel sammen med besparelsen. Kjøper du en billig varmepumpe vil du på et tidspunkt tape hele besparelsen og etterhvert gå i minus i forhold til hva du kunne spart. Inngangsbilletten ved kjøp er altså ikke det viktigste siden varmepumpen kan generere mange titalls tusner av kroner i besparelse.

Strømsparing er viktig og mange er opptatt av å gjøre det som er mest riktig. Tidligere var det anbefalinger om nattesenking for å spare strøm, men prisene har endret seg. Det som først og fremst er viktig å tenke på er at du bør bygge dine avgjørelser på fakta og ikke myter, for myter er det mye av når det gjelder varmepumper. Spesielt gjelder dette støy, plassering av utedel mot sør og mange andre ting. Strømsparing er også en del av mytene, men disse bygger ofte på gammel kunnskap. Myter bør ignoreres og vi som fagfolk kan gi råd om fakta.

Litt om gamle myter om å spare strøm:

Vi vet at før sparte folk på strømmen ved å stille varmtvannsberedere på 1 i stedet for å la den stå på 3.

F eks kunne trinn 3 på varmtvannstanken ha alle koblingene på varmekolben slått på med maks styrke.

Dette innebærer at: (effekten varierer fra produsent til produsent)

 • Trinn 1 aktiverer 750 Watt
 • Trinn 2 aktiverer 1250 Watt
 • Trinn 3 aktiverer 2000 Watt. (750 W + 1250 W = 2000 W)

(Trinn 3 betyr at trinn 1 + 2 er aktivert - dvs full styrke)

"Logisk" tenking vil da tilsi at å sette varmtvannstanken på maks, dvs trinn 3 fører til et høyere strømforbruk. Men, om vi tenker litt videre vil et stort strømforbruk over kort tid føre til hurtigere oppvarming. Et lavt strømforbruk vil bruke lang tid på å oppnå det samme resultatet. Et middels strømforbruk, dvs trinn 2, vil tilsvarende oppnå samme resultat i mellom trinn 1 og trinn 3. Med andre ord vil ikke trinnene eller energiforbruket ha så mye å si for oppvarming av vannet i varmtvannstanken, men tiden det tar blir forskjellig. Dette kan du enkelt sjekke selv ved å sette på en kjele med vann (med lokk på) på ovnen, på forskjellige strømstyrker. Strømforbruket blir det samme når vannet koker.

Med denne sammenligningen kan vi gå over til varmepumpe, men sammenligningen blir ikke helt den samme pga forskjellig størrelse på arealene varmepumpen skal drifte i de forskjellige hus. I tillegg snakker vi også om isolasjonsgrad, rominndeling, antall etasjer, takhøyde og en rekke andre ting som påvirker driften av varmepumpen. Sammenligningsgrunnlaget er at alle er opptatt av å spare strøm og jeg sammenligner varmtvannstanken og varmepumpen med at å senke energiforbruket ikke nødvendigvis vil spare strøm.

Nå i 2022 har vi strømpriser som er vesentlig høyere enn hva er vant til fra tidligere år og strømsparing er nå mye viktigere enn tidligere.

Som nevnt en hus forskjellige, men dette vil jeg se litt bort i fra fordi likhetene ofte er større enn forskjellene. Uten denne forutsetningen vil det være vanskelig å si noe generelt om hva som er mest lønnsomt for varmepumper.
Om vi tenker at varmepumpen skal varme opp et hus gjennom den kalde tiden vil det alltid være å foretrekke det som er mest økonomisk, dersom fukuset er strømsparing.
Ved å nattesenke temperaturen under våre dagers forutsetninger for strømpriser gjelder en del ting som er vel verdt å tenke gjennom.

Nattesenking av temperaturen fører til:

 • Veggene/taket/gulvet blir kaldere
 • Møblene blir kaldere
 • Hvitevarer blir kaldere
 • Alle ting blir kaldere
 • Energi forsvinner ikke, men går over i en annen form

Konsekvenser ved nattesenking og økning av temperatur om morgenen:

 • Alt må varmes opp igjen når varmepumpen blir aktivert eller temperaturen til varmepumpen økes. De fleste tror det bare er luften som skal varmes opp.
 • Kilowattprisen er høyere om dagen enn om natten
 • Oppvarmingen av kalde "ting" og vegger/tak/gulv krever mye energi
 • Oppvarmingen om morgenen skjer til mye høyere priser enn å holde temperaturen gjennom natten. Faktisk er det bedre å varme opp om natten og senke temperaturen om morgenen, evt når du går hjemmefra. Å holde stabil temperatur er best.

Alle disse anbefalingen kan ikke sees på som et råd som gjelder likt for alle boliger. Noen har store arealer og andre mindre. Boliger har forskjellig isolasjon, rominndeling osv. Det eneste jeg kan råde til er å selv gjøre en måling ved å bruke begge forutsetningnene om å nattesenke og la være å nattesenke. Dette må da måles utfra like forutsetninger om strømpriser. Det som er hensikten med dette blogginnlegget er å tenke på å ha forskjellige innfallsvinkler til problemet om strømsparing. Det er ikke alltid at det mest "åpenbare" er den mest riktige løsningen.

Det vi har sett i det siste er at multivarmepumper (en utedel og to innedeler) er mye mer populært nå enn de var tidligerer. Nå er det ofte slik at det fokuseres på å spare penger over hele boligen og ikke bare i oppholdsrom i en etasje. Kjellerstuer er ofte bygget med varmekabler, men varmekabler trekker mye strøm for å varme opp etasjen eller boligen. En multivarmepumpe gir besparelser over hele boligen og en tommelfingerregel er at du må ha minst en varmekilde i hver etasje. Multivarmepumper kan ha mange innedeler og ofte er dette et behov for å også kunne kjøle ned et soverom. Det er viktig å huske på at en god natts søvn gir en god dag og varmepumper gir i tillegg en godt inneklima med å fange opp flyvestøv. 1/3 av livet består av søvn og det er verdt å investere i livskvalitet.