Multivarmepumper - en utedel og flere innedeler

Signatur multiHusk at multivarmepumpe er en skreddersydd løsning til din bolig. Her vil en befaring fra våre eksperter være det aller viktigste.

For vurdering av multivarmepumpe vil vi gjerne komme på en befaring for å se på det totale varmebehovet. Det er viktig å tenke gjennom at med en utedel og flere innedeler så fordeles den totale varmeenergien evt kjøleenergien over flere enheter. I svært mange tilfeller fungerer dette helt fint, men vi må være ærlige på at i noen hus vil ikke dette vært den optimale løsningen. Da vil flere 1:1 varmepumper være løsningen. Kort fortalt betyr dette flere utedeler, men effekten vil bli tilstrekkelig og besparelsen vil være stor.

Vårt ønske er at vi kan komme og gi en vurdering om hva som faktisk fungerer i ditt hjem. Dette kan dessverre gå i mot de tanker og ønsker dere har for kun en utedel med flere innedeler, men vi er nødt for å gi de riktige rådene. Multivarmepumper er en god løsning med kun en utedel, men vi må se på det totele varmebehovet og gi våre vurderinger utfra dette. Utfra våre vurderinger må vi se alle aspekter som en helhet og dette kan kanskje innebære flere uteenheter på flere sider av huset. Eventuelt kan en enkelt kraftig utedel forsyne flere innedeler tilstrekkelig, men også her må vi være ærlige på at en kraftig utedel koster vesentlig mer enn en svakere modell. Alt i alt må det tenkes helhetlig og en varmepumpe er alltid rimeligere i drift enn strøm/fjernvarme. Tidsperspektivet for lønnsomhet vs investering i varmepumpe er kun få år, men varierer selvsagt fra bolig til bolig. Be oss om et overslag og se selv når nullpunktet er nådd.

Dersom innedelene skal sitte på hver sin side av huset vil kanskje rørstrekket bli for langt, evt for dyrt. Rørstrekk for singelvarmepumper inkluderer 4 meter, utover dette vil det koste kr 690 pr meter, inkl mva. For multivarmepumper med 2 innedeler er det inkludert 10 meter rørstrekk i tilbudet, deretter kr 690,- pr meter inkl mva. Vurder derfor om det er lønnsomt og pent med lange rørstrekk i kanaler kontra flere singelmodeller.

Et underdimensjonert anlegg er riktignok billig, men besparelsene vil utebli fordi: Huset/leiligheten vil måtte suppleres med energi som er mye dyrere, f eks elektriske ovner, radiatorer eller varmekabler. I så tilfelle går hele regnskapet i minus, om man regner totalregnskapet som helhet. Disse besparelsene i investeringene er derfor svært ulønnsomme, spesielt med dagens strømpriser. Med andre ord: Ikke underdimensjoner med en billig varmepumpe.

Husk også på at strømmen er billigere om natten. Det er derfor ikke lønnsomt med nattesenking av temperaturen. Se gjerne: https://norvp.no/info/nattesenking-lonner-det-seg

En ting som er helt sikkert er at varmepumper vil generere besparelser i flere hundretusenkronersklassen i sin levetid. Investeringen ligger allerede inne i denne kalkulasjonen. Alle som har mulighet for å installere varmepumpe bør gjøre dette så snart som mulig.

For dere som har leiligheter: Sjekk med ditt styre om du kan installere varmepumpe hjemme hos deg. Det må settes opp en utedel og dersom dette innebærer fasadeendring kan du få avslag. Likevel er det nå slik at flere og flere borettslag/sameier vedtar at varmepumpe kan installeres i fellesskapet. Grunnen til dette er den massive fokusen i media som har vært fra regjering og eksperter på energibesparelser. Alle i debattprogrammer på TV og andre fora er enige om at varmepumper bør monteres for å få ned forbruket. Styrebeslutninger er nå i radikal endring i forhold til bare for 1-2 år siden. Moderne varmepumper er også mye mer stillegående enn de var for noen år siden. Fordommer og uvitenhet har vært argumentasjon i mange styrerom pga gammel kunnskap om støy fra luft/luft varmepumper, men dette holder ikke i våre dager. Vi har med dagens varmepumper muligheter for nattesenking av støy til et meget lavt nivå.

Til Styret i sameier og borettslag:

De fleste moderne varmepumpenes utedel har et støynivå på ca 46-50 dB(A) (Dagens kjøleskap er til sammenligning på ca 42 dB(A)) Nattesenking av utedel ned til 35 dB(A) er mulig (dette er lite støy). Det er viktig å tenke på at alle varmepumpeleverandører har et høyt fokus på støy. Støyende varmepumper selger ikke og dette vet leverandørene meget godt.

Hva inkluderes i en standard montasje?
Vi tilbyr rentefri delbetaling over 2 år. Ingen etableringsgebyr.