Monteringen av varmepumper er det aller viktigste ved et varmepumpekjøp!

Når du kjøper varmepumpe fra oss får du samtidig profesjonell montering som holder år etter år.

Standardmontering av varmepumper inkluderer:

 • Inntil 4 m kobberrør m/plastkanal og kondensslangeUtdel vphus
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Ved ukurant rørtype annet enn 1/4" x 3/8" kommer tillegg på kr 1000,- pr 4 meter
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales på forhånd
 • Kunden er selv ansvarlig for å fjerne hindringer som er helt eller delvis fastmontert før montering.
  • Herunder gjelder:
  • Fjerning/flytting av nedløpsrør fra takrenne
  • Fjerne fastmonterte ting/åpne for hindringer som medfører snekkerarbeid
  • Montering gjennom flere rom kan utføres mot tillegg (omfang vurderes i hvert tilfelle)
  • Fjerne andre ting/hindringer vi kan komme til å ødelegge/flise opp ved fjerning og evt bruk av brekkjern.
  • Vi kan komme til enighet om løsninger hvor vi fjerner hindringer og hvor du som kunde ordner opp i etterkant, enten selv eller via et eksternt firma. Slike løsninger må ikke medfører videre ansvar eller kostnader for oss. Erfaringsvis er den mest vanlige hindringen et takvannsnedløp.

Standard montering kr 6000,- inkl mva

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder, forbeholder vi oss muligheten til å kansellere kjøpet/monteringen.

NB: Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Ved større monteringer avtales pris på forhånd.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.
 • Våre parkeringsutlegg i monteringstiden er tillegg som betales av kunden
 • Gi beskjed til montør dersom det må brukes parkeringsbevis - Dersom dette ikke er gjort vil evt parkeringsbøter belastes kunden

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, Siporex, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Ved spesielle monteringer gjelder følgende priser:

Eventuelle tilleggspriser ekskl mva:

 For sent avbestilt montering * (min 48 timer) kr. 1.050,- 
 PVC kanaler pr meter kr. 150,-
 Bend til PVC kanal kr. 80,-
 Ekstra doble isolerte parrør inkl strøm kabel kr. 320,- / m.
 Ekstra kjølemedium (R 32 gass), pr gram ** kr. 3,-
 Mur / betong kjerneboring  Eksternt firma
 Demontering av tidligere varmepumpe kr. 1.600,-
 Spesialbrakett for lav murvegg kr. 650,-
Markkonsoll / bakkestativ *** kr. 1.000,-
Trollflex vegg gjennomføring kr. 480,-
Stige tillegg over 2,5 meter kr. 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard kr. 870,-

 

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** F eks over 7 meter rørstrekk (varierer mellom de forskjellige merkene og typene)

*** Anbefales når vi ikke kan montere på grunnmur/betong