Monteringen av varmepumper er det aller viktigste ved et varmepumpekjøp!

Når du kjøper varmepumpe fra oss får du samtidig profesjonell montering som holder år etter år. Vi bestreber oss på på mer enn god service og vi kommer når du trenger oss. Vi gir oss ikke på feilsøking, selv om vi må bytte ut hele varmepumpen, dersom en større feil skulle dukke opp.

Vi forstår begrepet TCO - "Total Cost of Ownership" og vi prøver å få våre kunder til å forstå at totalekostnadene i varmepumpens livsløp er viktigere enn en lav inngangsbillett. En varmepumpe må levere på alle områder, også kostnadseffektivitet. Det er lite kostnadseffektivt dersom en billig spanskimportert varmepumpe (nøyaktig likt utseende varmepumpe, men med serienr fra et annet land) kollapser rett etter at garantitiden utgår. Vi  har dessverre konstatert slike eksempler hos fortvilte kunder mange ganger. Disse varmepumpene har ingenting i Norge å gjøre. Uten våre spesielle tilpasninger for nordisk klima, og de spesielt tilpassede algoritmene for avriming i nordens kalde klima, fungerer ikke de utenlandske modellene over tid. I et varmere klima vil en varmepumpe gå i et annet "gir" enn i norden. I vårt kalde klima vil en slik varmepumpes kompressor overkompensere, med den følge at den slutter å fungere.

Kort fortalt: Vi holder oss langt unna utenlandske modeller og leverer kun nordiske modeller.

Hos oss vil du kun forholde deg til samme firma som både solgte deg varmepumpen og monterte den. Det er gull verdt! 

Standardmontering (liten montering) av varmepumper inkluderer:

 • Inntil 4 m kobberrør m/plastkanal og kondensslangeUtdel vphus
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Ved ukurant rørtype annet enn 1/4" x 3/8" kommer tillegg på kr 1000,- pr 4 meter
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales på forhånd
 • Kunden er selv ansvarlig for å fjerne hindringer som er helt eller delvis fastmontert før montering.
  • Herunder gjelder:
  • Fjerning/flytting av nedløpsrør fra takrenne
  • Fjerne fastmonterte ting/åpne for hindringer som medfører snekkerarbeid
  • Fjerne andre ting/hindringer vi kan komme til å ødelegge/flise opp ved fjerning og evt bruk av brekkjern.
  • Vi kan komme til enighet om løsninger hvor vi fjerner hindringer og hvor du som kunde ordner opp i etterkant, enten selv eller via et eksternt firma. Slike løsninger må ikke medfører videre ansvar eller kostnader for oss. Erfaringsvis er den mest vanlige hindringen et takvannsnedløp.

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder, forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet.

NB: Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Monteringspriser

Ved større monteringer avtales pris på forhånd.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Normalt tar vi ikke tillegg, men ved spesielle monteringer gjelder disse prisene:

Eventuelle tilleggspriser:

 Avbrutt montering *     kr. 1.050,- 
 PVC kanaler pr meter kr. 150,-
 Bend til PVC kanal kr. 80,-
 Ekstra doble isolerte parrør inkl strøm kabel kr. 320,- / m.
 Ekstra kjølemedium (gass), pr gram ** kr. 4,50
 Mur / betong boring  kr. 1.100,-
 Demontering av tidligere varmepumpe kr. 1.050,-
 Spesialbrakett for lav murvegg kr. 650,-
Markkonsoll / bakkestativ kr. 1.250,-
Trollflex vegg gjennomføring kr. 480,-
Stige tillegg over 2,5 meter kr. 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard kr. 830,-

 

 

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** 30 gram pr meter over 7 meter rørstrekk (kan variere)